Trang chủ | Tìm kiếm:

  Kết quả xét tốt nghiệp đợt tháng 11/2017 11/24/2017 10:59:00 AM
  Thông báo về việc nộp Phiếu thông tin xét tốt nghiệp các lớp liên thông VLVH khóa 2015 10/10/2017 8:36:00 AM
  Thông báo (V/v thu học phí các lớp Liên thông VLVH tại Trường khóa 2015, 2016) 7/3/2017 2:08:00 PM
  Thông báo (V/v nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên Đán Đinh Dậu năm 2017 của sinh viên, học viên) 12/20/2016 8:36:00 AM
  Thông báo về việc nộp Phiếu thông tin xét tốt nghiệp các lớp liên thông VLVH khóa 2014 10/11/2016 2:04:00 PM
  Quyết định (V/v thu học phí năm học 2016 - 2017 các lớp liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học) 9/27/2016 8:16:00 AM
  Thông báo (V/v thu học phí học kỳ 1, năm học 2016 - 2017 đối với các lớp Liên thông VLVH khóa 2015) 9/6/2016 4:08:00 PM
  Kế hoạch về việc xét và công nhận tốt nghiệp năm 2016, các lớp đào tạo liên thông, hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học, Khóa học: 2014 - 2016 9/7/2016 9:27:00 AM
  Thông báo (V/v thu học phí học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp Liên thông VLVH khóa 2015) 6/17/2016 4:17:00 PM
  Thông báo (V/v nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đối với các lớp đào tạo hệ không chính quy) 4/8/2016 9:44:00 AM
  Thông báo (V/v thu học phí học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp Liên thông VLVH khóa 2014) 3/11/2016 3:47:00 PM
  Thông báo (V/v đăng ký môn Đồ án môn học) 12/9/2015 4:09:00 PM
  Thông báo (V/v thực hiện học phí các lớp Liên thông VLVH khóa tuyển sinh 2013 và 2014) 11/13/2015 10:17:00 AM
  Dữ liệu cung cấp xét tốt nghiệp Liên thông VLVH khóa 2013 tại trường Đại học Đồng Tháp 11/3/2015 3:43:00 PM
  Thông báo (V/v thu học phí học kỳ 1, năm học 2015 - 2016 đối với các lớp Liên thông VLVH khóa 2014) 9/26/2015 8:00:00 AM
  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2015; trình độ; đại học, cao đẳng; hình thức đào tạo: Liên thông VLVH 9/17/2015 2:53:00 PM
  Thông báo (V/v thu học phí năm học 2015-2016: các lớp Liên thông, Văn bằng 2, Vừa làm vừa học) 9/17/2015 2:50:00 PM
  Phiếu thông tin xét tốt nghiệp cho sinh viên các lớp Liên thông VLVH khóa 2013 9/17/2015 2:41:00 PM

TIN VỪA CẬP NHẬT