Trang chủ | Tìm kiếm:

  Kế hoạch xét và công nhận tốt nghiệp năm 2018 - Trình độ: đại học, cao đẳng; Hình thức đào tạo: chính quy 5/17/2018 2:15:00 PM
  Thông báo về việc nộp hồ sơ xét giải thưởng và học bổng KOVA lần thứ XVI - năm 2018 5/16/2018 8:29:00 AM
  Thông báo về thời gian xác nhận sổ Nội trú - Ngoại trú học kỳ II, năm học 2017 - 2018 5/11/2018 7:57:00 AM
  Thông báo về việc khám sức khỏe cho sinh viên các lớp cuối khóa, năm học 2017 - 2018 4/23/2018 3:52:00 PM
  Thông báo về việc bổ sung đơn xin xác nhận đã hoàn thành việc trả hết tài liệu vào hồ sơ xét tốt nghiệp đối với sinh viên chính quy 4/23/2018 9:45:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 3, năm học 2017 - 2018 4/12/2018 8:16:00 AM
  Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Kỹ năng xây dựng Thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học” 4/10/2018 3:34:00 PM
  Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội nghị "Nghiên cứu khoa học lần 9 của Khoa Sư phạm Toán-Tin" năm học 2017-2018 3/20/2018 8:52:00 AM
  Thông báo về việc tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên năm học 2017 - 2018 3/13/2018 10:43:00 AM
  Thông báo số 3 về việc thay đổi thời gian Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, năm học 2017-2018 3/9/2018 3:33:00 PM
  Thông báo về việc chưa áp dụng Quy chế đào tạo đai học và cao đẳng hệ chính quy bổ sung 3/5/2018 2:12:00 PM
  Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ đợt 1, năm 2018 (Học viện công nghệ bưu chính viễn thông) 1/30/2018 8:41:00 AM
  Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 1/26/2018 9:02:00 AM
  Thông báo về việc triển khai thực hiện thu BHYT đợt 2 đối với sinh viên chưa tham gia BHYT đợt 1, năm học 2017 - 2018 1/25/2018 10:41:00 AM
  Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, năm học 2017-2018 1/18/2018 11:00:00 AM
  Thông báo về việc hướng dẫn thanh toán kinh phí hỗ trợ thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2017-2018 1/15/2018 2:25:00 PM
  Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 2, năm học 2017 - 2018 1/15/2018 11:01:00 AM
  Thông báo về việc tổ chức buổi đối thoại giữ Ban Lãnh đạo khoa với các lớp sinh viên, năm học 2017 - 2018 1/15/2018 8:37:00 AM
  Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm của Trường Đại học Đồng Tháp 1/9/2018 8:32:00 AM
  Kế hoạch về việc tổ chức Lễ xuất phát thực tập tốt nghiệp 1/8/2018 11:01:00 AM
  Thông báo về việc họp giảng viên phụ trách và họp đoàn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2017 - 2018 1/8/2018 10:32:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 2, năm học 2017 - 2018 1/3/2018 3:46:00 PM
  Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, năm học 2017 - 2018 1/2/2018 9:51:00 AM
  Công ty iFunSoft (Nhóm JoyBox) mở lớp miễn phí lập trình Game trên nền tảng di động (Sinh viên đăng ký tại Khoa) 12/29/2017 11:09:00 AM
  Danh sách sinh viên xét đi thực tập tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, năm học 2017 - 2018 (Sinh viên kiểm tra lại) 12/27/2017 9:08:00 AM
  Thông báo về việc phát hành lịch treo tường Xuân Mậu Tuất 2018 12/14/2017 2:16:00 PM
  Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm, năm học 2017 - 2018 12/13/2017 4:27:00 PM
  Thông báo về thời gian xác nhận sổ ngoại trú học kỳ I, năm học 2017 - 2018 12/12/2017 4:14:00 PM
  Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2017 - 2018 12/11/2017 8:45:00 AM
  Thông báo về việc thực hiện quản lý kế hoạch học tập trực tuyến 12/4/2017 4:41:00 PM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT