Trang chủ | Tìm kiếm:

  Thông báo số 2 về việc tổ chức Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, năm học 2017-2018 1/18/2018 11:00:00 AM
  Thông báo về việc hướng dẫn thanh toán kinh phí hỗ trợ thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2017-2018 1/15/2018 2:25:00 PM
  Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng Nguyễn Sinh Sắc đợt 2, năm học 2017 - 2018 1/15/2018 11:01:00 AM
  Thông báo về việc tổ chức buổi đối thoại giữ Ban Lãnh đạo khoa với các lớp sinh viên, năm học 2017 - 2018 1/15/2018 8:37:00 AM
  Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm của Trường Đại học Đồng Tháp 1/9/2018 8:32:00 AM
  Kế hoạch về việc tổ chức Lễ xuất phát thực tập tốt nghiệp 1/8/2018 11:01:00 AM
  Thông báo về việc họp giảng viên phụ trách và họp đoàn sinh viên đi thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm năm học 2017 - 2018 1/8/2018 10:32:00 AM
  Thông báo về việc phát động phong trào thi đua đợt 2, năm học 2017 - 2018 1/3/2018 3:46:00 PM
  Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, năm học 2017 - 2018 1/2/2018 9:51:00 AM
  Công ty iFunSoft (Nhóm JoyBox) mở lớp miễn phí lập trình Game trên nền tảng di động (Sinh viên đăng ký tại Khoa) 12/29/2017 11:09:00 AM
  Danh sách sinh viên xét đi thực tập tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính, năm học 2017 - 2018 (Sinh viên kiểm tra lại) 12/27/2017 9:08:00 AM
  Thông báo về việc phát hành lịch treo tường Xuân Mậu Tuất 2018 12/14/2017 2:16:00 PM
  Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp các ngành ngoài sư phạm, năm học 2017 - 2018 12/13/2017 4:27:00 PM
  Thông báo về thời gian xác nhận sổ ngoại trú học kỳ I, năm học 2017 - 2018 12/12/2017 4:14:00 PM
  Danh sách học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2017 - 2018 12/11/2017 8:45:00 AM
  Thông báo về việc thực hiện quản lý kế hoạch học tập trực tuyến 12/4/2017 4:41:00 PM
  Thông báo số 1 về việc đăng ký dự thi Hội thi Nghiệp vụ sư phạm, năm học 2017-2018 12/4/2017 3:55:00 PM
  Thông báo về việc kiểm tra học phí phát sinh khi đăng ký học phần 12/1/2017 10:03:00 AM
  Thông báo số 2 về việc tham gia Bảo hiểm y tế đối với sinh viên, năm học 2017 - 2018 12/1/2017 8:47:00 AM
  Kế hoạch tổ chức giảng dạy học kỳ Xuân cho các khóa tuyển sinh 2014, 2015, 2016, 2017 hình thức đào tạo chính quy 11/28/2017 2:11:00 PM
  Danh sách sinh viên đủ điều kiện đi thực tập tốt nghiệp, năm học 2017-2018 11/24/2017 10:49:00 AM
  Danh sách sinh viên xét đi thực tập tốt nghiệp ngành sư phạm Toán, năm học 2017 - 2018 (Sinh viên kiểm tra lại) 11/10/2017 10:32:00 AM
  Kế hoạch tổ chức học phần Thực tập tốt nghiệp các ngành sư phạm, năm học 2017 - 2018 11/9/2017 2:20:00 PM
  Danh sách VĐV thi đấu Hội thao cấp Trường năm học 2017 - 2018 11/8/2017 3:48:00 PM
  Thông báo về việc cảnh báo kết quả học tập học kỳ II năm học 2016 - 2017 11/8/2017 2:56:00 PM
  Thông báo về việc xét chế độ chính sách, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy, năm học 2017 - 2018 11/8/2017 2:48:00 PM
  Thông báo về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên năm học 2017 - 2018 11/7/2017 3:46:00 PM
  Thông báo về việc cập nhật thông tin nơi ở hiện tại đối với sinh viên chính quy đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp 11/1/2017 8:34:00 AM
  Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập học kỳ cuối, năm học 2016 - 2017 (ĐHSTOAN13A, ĐHSTOAN13B, CĐSTOAN14A) 10/30/2017 4:16:00 PM
  Lịch thi đấu bóng đá Nam - Nữ Hội thao sinh viên cấp khoa, năm học 2017 - 2018 10/23/2017 11:11:00 AM
12345678910...

TIN VỪA CẬP NHẬT