Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: ltngoc - Ngày: 6/11/2014 8:44:00 AM
Giới thiệu


Chi bộ sinh viên Khoa Sư phạm Toán – Tin được thành lập theo quyết định số 91-QĐ/ĐU ngày 6/6/2014, trên cơ sở xác nhập đảng viên là sinh viên của 2 Chi bộ khoa Toán và khoa CNTT (cũ) cùng 3 cán bộ, giảng viên trong Ban Chi ủy.
 
Chi bộ sinh viên khoa Sư phạm Toán – Tin trực thuộc Đảng bộ Bộ phận khoa Sư phạm Toán – Tin, khi thành lập có 39 đồng chí, trong đó có 3 cán bộ, giảng viên và 36 sinh viên.
 
Đảng ủy Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp đã chỉ định Ban chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư như sau:
 
     1. Đ/c Lương Thái Ngọc – Bí thư
 
     2. Đ/c Võ Minh Tâm – Phó Bí thư
 
     3. Đ/c Châu Nhật Duy – Chi ủy viên
 
Từ ngày 1/9/2014, đ/c Nguyễn Trọng Nhân đi học Nghiên cứu sinh tại Vũ Hán, Trung Quốc nên Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp Quyết định điều động đồng chí Lương Thái Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ Sư phạm Tin học về tham gia Chi ủy viên và giữ chức danh Bí thư Chi bộ Sinh viên Khoa Sư phạm Toán – Tin đến năm 2015.
 
Xem thêm:
 
 
 


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT