Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nthieu - Ngày: 9/22/2014 3:03:00 PM
Giới thiệu về Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Toán-Tin


Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Toán-Tin được thành lập ngày 15/05/2014, trực thuộc Đảng bộ Cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp.

Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Toán-Tin nhiệm kì 2015 -2020 gồm 6 đồng chí sau:

     1. Đồng chí Lê Xuân Trường       : Bí thư
     2. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng    : Phó Bí thư
     3. Đồng chí Huỳnh Ngọc Cảm     : Đảng ủy viên

     4. Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu   : Đảng ủy viên
     5. Đồng chí Lương Thái Ngọc     : Đảng ủy viên

     6. Đồng chí Võ Minh Tâm             : Đảng ủy viên    

Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Toán-Tin có 3 Chi bộ trực thuộc gồm: 
     1. Chi bộ Sư phạm Toán học
     2. Chi bộ Sư phạm Tin học
     3. Chi bộ Sinh viên Khoa Sư phạm Toán-Tin
Tính đến 30/9/2015, Đảng bộ bộ phận Khoa Sư phạm Toán-Tin có 33 đảng viên (trong đó có 30 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị).

TIN VỪA CẬP NHẬT