Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: cnduy - Ngày: 9/10/2012 3:30:00 PM
Giới thiệu về khoa Sư phạm Toán - Tin


Ngày 10/1/2003, Khoa Toán học và Khoa Công nghệ Thông tin được thành lập. Cùng với sự phát triển của Trường Đại học Đồng Tháp trong giai đoạn 2003-2013, Khoa Toán học và Khoa Công nghệ Thông tin đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để bắt đầu một giai đoạn phát triển mới của Trường Đại học Đồng Tháp, ngày 1/7/2013, Khoa Toán học và Khoa Công nghệ Thông tin được sáp nhập thành Khoa Sư phạm Toán – Tin.
Hiện tại khoa có 35 cán bộ giảng viên, trong đó có 8 Tiến sĩ, 8 nghiên cứu sinh, 16 Thạc sĩ, 3 cử nhân, được cơ cấu thành 4 bộ môn: Bộ môn Đại số-Hình học-Phương pháp dạy học Toán, Bộ môn Giải tích-Toán ứng dụng, Bộ môn Hệ thống thông tin, Bộ môn Khoa học máy tính phụ trách các nội dung liên quan đến 7 ngành đào tạo:
  1. Đại học Sư phạm Toán học
  2. Đại học Sư phạm Tin học
  3. Đại học Khoa học máy tính
  4. Cao đẳng Sư phạm Toán học
  5. Cao đẳng Sư phạm Tin học
  6. Cao đẳng Tin học ứng dụng.
Ngoài ra, Khoa còn đảm nhận giảng dạy các học phần Toán học và Tin học cho các ngành đào tạo khác của Trường Đại học Đồng Tháp.
Tiếp nối truyền thống của Khoa Toán học và Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Sư phạm Toán – Tin đang phấn đấu để đạt được những thành công lớn hơn trong tương lai.
(Cập nhật số liệu tháng 12/2017)

TIN VỪA CẬP NHẬT