Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: ltngoc - Ngày: 10/2/2014 4:25:00 PM
Cơ cấu tổ chức của Khoa Sư phạm Toán-Tin, Trường Đại học Đồng Tháp (Cập nhật 12/2015)I. Tổ chức Đảng: Đảng bộ Bộ phận khoa Sư phạm Toán – Tin gồm 3 Chi bộ:
 


II. Lãnh đạo khoa:
 
  1. Trưởng khoa: TS.GVC. Lê Xuân Trường.
 
  2. Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Dũng.
 
III. Các bộ môn quản lí chuyên môn:
 
  Trưởng bộ môn: TS. Lê Hoàng Mai
   Phó trưởng bộ môn: TS. Trần Lê Nam.
 
  Trưởng bộ môn: TS. Lê Trung Hiếu
  Phó trưởng bộ môn: ThS. Nguyễn Trung Hiếu.
 
  Phó trưởng bộ môn (Phụ trách bộ môn): ThS. NCS. Lương Thái Ngọc.
 
  Phó trưởng bộ môn (phụ trách bộ môn): ThS. Nguyễn Thị Mỹ Dung.

 
IV. Quản lí học tập, quản lí sinh viên, quản lí ISO:

1. Cán bộ quản lí sinh viên: Thầy Nguyễn Long Phú.

2. Cán bộ quản lí học tập (giáo vụ): Thầy Châu Nhật Duy.

3. Cán bộ trợ lý NCKH, kiêm quản lý chất lượng ISO: ThS. Trần Kim Hương.


V. Các tổ chức đoàn thể:
 
  1. Tổ trưởng công đoàn Khoa: ThS. Huỳnh Ngọc Cảm.
 
  2. Bí thư Chi đoàn giáo viên: Kĩ sư Nguyễn Minh Kha. Phó bí thư Chi đoàn giáo viên: ThS. Võ Đức Thịnh.

  
(Cập nhật tháng 12/2015)TIN VỪA CẬP NHẬT