Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 9/12/2012 8:11:00 AM
Liên hệ hợp tác với Khoa SP Toán-Tin

Chúng tôi có kinh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ tư vấn, thiết kế, phần mềm, mạng, giải pháp bảo mật… Đội ngũ giảng viên, nhân viên làm việc chuyên nghiệp, có am hiểu về lĩnh vực chuyên môn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng những giải pháp phù hợp nhất với yêu cầu và hiện trạng của khách hàng.


Dịch vụ gồm:

  • Giải pháp phần mềm ứng dụng
  • Tư vấn, thiết kế, xây dựng bảo trì mạng doanh nghiệp, ...
  • Cung cấp giải pháp tổng thể về bảo mật
  • Tư vấn thiết kế xây dựng trung tâm dữ liệu
  • Dịch vụ lưu trữ, phục hồi dữ liệu,
  • Xây dựng các kế hoạch phòng ngừa rủi ro.


------------------


XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT