Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: ntnchi - Ngày: 9/11/2012 9:21:00 AM
Giới thiệu về chi bộ sư phạm Tin Học


Lịch sử hình thành:
 
Chi bộ khoa CNTT&TLGD&QLGD được thành lập vào năm 2006 trên cơ sở được tách ra từ chi bộ Đào tạo – CNTT. Tháng 12 năm 2009, chi bộ chính thức mang tên chi bộ khoa Công nghệ Thông tin trực thuộc Đảng bộ cơ sở Trường Đại học Đồng Tháp.
 
 
(Đại hội chi bộ khoa Công nghệ Thông tin - Nhiệm kỳ 2012-2015)
 
Từ năm 2006 đến nay, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Chi bộ đã lãnh đạo các Khoa trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tỉ lệ tốt nghiệp của sinh viên cao, hơn 90% sinh viên của Khoa có việc làm sau khi tốt nghiệp. Chi bộ luôn đưa ra chủ trương là "Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên gắn với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng". Đẩy mạnh và bảo đảm chất lượng công tác phát triển Đảng. Chú trọng nâng cao trình độ nhận thức về lý luận chính trị của đảng viên; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", đồng thời không ngừng bồi dưỡng về kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực quản lý để làm tròn nhiệm vụ người lãnh đạo, người đi tiên phong trong thời kỳ Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
 

(Đại hội chi bộ khoa Công nghệ Thông tin
nhiệm kỳ 2012 - 2015)

Với 6 năm hình thành, củng cố và phát triển của Chi bộ, một thời gian không phải là nhiều của một tổ chức Đảng. Tuy nhiên, chi bộ Khoa Công nghệ Thông tin đã phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, đã tập hợp được lực lượng cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên trong Khoa vượt qua những khó khăn, khắc phục những yếu kém, phát huy tính năng động sáng tạo thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ các nhiệm kỳ đã đặt ra.
 
Kết quả đạt được
 
Từ ngày thành lập đến nay, chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, tham gia tích cực, có hiệu quả các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao do nhà trường phát động, trong đó nhiều hoạt động được Đảng uỷ cấp trên đánh giá tốt như: Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tham gia cuộc thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ...
 
Trong 6 năm chi bộ có 48 lượt đảng viên được các cấp Đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện, Tỉnh khen thưởng trên nhiều lĩnh vực công tác như: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể; công tác chuyên môn, thành tích xuất sắc trong trong thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"... Chi bộ trong sạch vững mạnh 6 năm liền. Nhiều Đảng viên trong chi bộ được Đảng ủy Trường Đại học Đồng Tháp khen thưởng, đặc biệt là Đ/c Nguyễn Hữu Duyệt được Đảng ủy khối cơ quan khen thưởng về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền, đ/c Lương Thái Ngọc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền, ...
 
Với tinh thần đoàn kết, luôn xung kích trong các lĩnh vực công tác, chi bộ khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Đồng Tháp đã và đang tiếp tục phấn đấu, xứng đáng với vai trò tiên phong, gương mẫu của tổ chức Đảng trong nhà trường.


TIN VỪA CẬP NHẬT