Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 9/11/2012 4:02:00 PM
Giới thiệu tổ bộ môn Hệ thống - Thông tin


Giới thiệu chung

Hệ thống thông tin là sự kết hợp của phần cứng, phần mềm và mạng truyền thông được xây dựng và sử dụng để thu thập, tạo, và phân phối các dữ liệu, thông tin và tri thức hữu ích một cách đặc trưng trong bối cảnh của tổ chức. Các tổ chức sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau: đạt được lợi thế cạnh tranh, nắm bắt được nhiều khác hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ.

Cung cấp cho sinh viên kiến thức như

 • Kiến thức cơ bản và chuyên sâu về hệ thống thông tin.
 • Kĩ năng phân tích, thiết kế và xây dựng các hệ thông thông tin cho việc quản lý kinh tế, hành chính và dịch vụ.
 • Triển khai hệ thống thông tin.
 • Tham mưu tư vấn và thực hiện nhiệm vụ với tư cách như là một chuyên viên trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Nhiệm vụ 

1. Giảng dạy: đảm nhận giảng dạy các học phần thuộc chuyên ngành như
 • Phân tích hệ thống, tích hợp hệ thống, quản trị cơ sở dữ liệu, phân tích hệ thống thông tin.
 • Quản trị hệ thống thông tin trong cơ quan, xí nghiệp.
 • Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định.
 • Quản lý dự án, giáo dục điện tử, thương mại điện tử, chính phủ điện tử,….

2. Biên soạn giáo trình, bài giảng, hệ thống ngân hàng đề thi. 
3. Nghiên cứu, đề xuất cập nhật nội dung đề cương môn học, bổ sung học phần mới định kỳ (thuộc chuyên ngành) theo quy trình của Nhà trường, nhằm hướng đến nâng cao chất lượng chuẩn đầu ra, phù hợp xu hướng hội nhập chung của phát triển giáo dục đại học.
4. Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả học tập của người học; Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học; Thao giảng và dự giờ học hỏi kinh nghiệm.
5. Tư vấn các vấn đề liên quan đến chuyên ngành cho Khoa và Nhà trường.

Đội ngũ giảng viên

STT

Họ và tên

Trình

độ

Chức vụ

Chức danh

Đang theo học

Ghi chú

01

Đặng Quốc Bảo

Thạc sĩ

 

Giảng viên

Ths.NCS

 

02

Nguyễn Huỳnh Thanh Hà

Thạc sĩ

 

Chuyên viên

Ths.NCS

 

03

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Ths

Phó Trưởng

 bộ môn 

Giảng viên

Ths

Quản lí bộ môn 

04

Trần Kim Hương

Ths

 

Giảng viên

Ths

 

05

Đặng Trung Kiên

Kỹ sư

 

Giảng viên

Cao học

 

06

Nguyễn Lê Lan

Kỹ sư

 

Giảng viên

ThS

 

07

Nguyễn Văn Lót

Thạc sĩ

 

Giảng viên

 Ths.NCS

 

08

Huỳnh Lê Uyên Minh

Thạc sĩ

 

Chuyên viên

 Ths

 

09

Nguyễn Trọng Nhân

Thạc sĩ


Giảng viên

 Ths.NCS

 

10

Nguyễn Thị Thanh Thảo

Ths

 

Giảng viên

Ths

 


Các công trình khoa học đã công bố
 1. Đặng Quốc Bảo, Đặng Thị Nhung, Đỗ Thanh Nghị, Lenca Philippe, Lallich Stéphane, Phân loại dữ liệu gien với rừng ngẫu nhiên xiên phân, tuyển tập các công trình công nghệ thông tin và truyền thông, ĐHKHTN TPHCM, 2009
 2. Đặng Quốc Bảo, Xây dựng một số giải thuật rừng cây quyết định xiên để phân loại dữ liệu gien, đề tài KHCN cấp cơ sở,  Đại học Đồng Tháp, 2010.
 3. Đặng Quốc Bảo, Trần Huỳnh Lê,  Đỗ Thanh Nghị, Phân loại dữ liệu gien với boosting arcx4 cây quyết định xiên phân, tạp chí khoa học, Trường ĐH Cần Thơ, 2011
 4. Nguyễn Văn Lót, Hệ thống quản lý sinh viên nội trú và ngoại trú, ĐH Đồng Tháp, 2005
 5. Huỳnh Lê Uyên Minh, Mở rộng giải thuật Rừng ngẫu nhiên xiên phân để phân lớp dữ liệu đa lớp, đề tài KHCN cấp cơ sở, Đại học Đồng Tháp, 2012
 6. Nguyễn Trọng Nhân, Tìm kiếm ảnh vân môi, Tạp chí CNTT&TT, Bộ Thông tin và Truyền thông, 2011.
 7. Nguyễn Trọng Nhân, Tối ưu hóa không gian lưu trữ đặc trưng ảnh, Tạp chí CNTT&TT, Bộ Thông tin và Truyền thông, 2014.

Liên hệ

Bộ môn Hệ thống Thông tin, Khoa SP Toán-Tin 
Tòa nhà A7,  Trường ĐH Đồng Tháp
Số: 783, Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp.
 Số ĐT: 0673. 881623
TIN VỪA CẬP NHẬT