Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: lthieu - Ngày: 12/2/2016 8:23:00 PM
Thông báo số 1, hội nghị NCKH lần thứ 8, Khoa SP Toán-Tin


Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của khoa năm 2016-2017, khoa thông báo tổ chức Hội nghị “Nghiên cứu khoa học của khoa Sư phạm Toán Tin” như sau:
1. Mục đích của Hội nghị
- Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của cán bô, giảng viên và sinh viên khoa Sư phạm Toán Tin trong năm 2016-2017.
- Tìm ra những biện pháp phù hợp để nâng cao khả năng NCKH trong cán bô, giảng viên và sinh viên khoa Sư phạm Toán Tin cho những năm tiếp theo.
- Trình bày những kết quả nghiên cứu đã thực hiện được trong năm 2016-2017 về lĩnh vực Toán, Tin của cán bô, giảng viên và sinh viên trong và ngoài trường Đại học Đồng Tháp.
2. Nội dung Hội nghị
- Báo cáo kết quả nghiên cứu của các đề tài NCKH tiêu biểu mà cán bộ, giảng viên và sinh viên đã thực hiện được trong năm 2016-2017.
- Biện pháp tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học trong cán bô, giảng viên và sinh viên khoa Sư phạm Toán Tin, nâng cao chất lượng và khả năng ứng dụng kết quả NCKH vào công tác giáo dục và các hoạt động của doanh nghiệp.
- Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán Tin.
- Phương pháp dạy và học các học phần chuyên ngành Toán Tin trong trường Đại học, trường phổ thông và mối liên hệ giữa nội dung học và việc ứng dụng vào thực tiễn. 
3. Thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị
- Thời gian tổ chức Hội nghị: Thứ 7, ngày 26 tháng 3 năm 2017 (dự kiến)
- Địa điểm: Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp
4. Thời hạn và thể lệ gửi báo cáo
Tác giả gửi file báo cáo cho ThS. Trần Kim Hương (Trợ lí khoa học khoa Sư phạm Toán Tin) qua email: tkhuong@dthu.edu.vn, điện thoại: 01684 967 679.
Hoặc tác giả có thể đến đăng ký và gửi file báo cáo trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sư phạm Toán-Tin, điện thoại 0673.881.623;
- Thời hạn gửi báo cáo: 
File tóm tắt và toàn văn báo cáo gửi chung một lần trước ngày 12 tháng 3  năm 2017 (bắt buộc đối với tất cả các cán bộ, giảng viên, sinh viên khoa Sư phạm Toán Tin đang thực hiện đề tài NCKH các cấp).
Sau ngày 12 tháng 3 năm 2017, các bộ môn chuyên môn tiến hành sinh hoạt và biên tập các bài viết.
- Thể lệ gửi báo cáo: 
Các tóm tắt báo cáo dùng để in trong “Chương trình hội nghị và tóm tắt báo cáo” phát cho đại biểu tham dự hội nghị. 
Các toàn văn báo cáo dùng để Ban biên tập duyệt nội dung trình bày báo cáo tại hội nghị, làm file Kỉ yếu hội nghị.
Toàn văn báo cáo và tóm tắt báo cáo viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, cỡ chữ 12 pt, khuyến khích soạn thảo bằng Latex; nếu soạn thảo bằng Word thì dùng bảng mã Unicode, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 pt, cách dòng 1.0 line, cách đoạn 6 pt. các công thức trình bày bằng MathType. Tác giả cần ghi đầy đủ thông tin học hàm, học vị, đơn vị công tác (đối với giảng viên); tên lớp, tên khoa, họ tên cán bộ giảng viên hướng dẫn (đối với sinh viên), số điện thoại và email liên lạc. 
Toàn văn báo cáo không quá 10 trang A4; tóm tắt báo cáo không quá 2 trang A4, kể cả tài liệu tham khảo. Các thông báo và biểu mẫu bài viết liên quan đến hội nghị được cập nhật thường xuyên tại website của Khoa Sư phạm Toán-Tin: http://itf.dthu.edu.vn.

------------


Biểu mẫu bài viết hội nghị NCKH lần 8 (Word và LaTeX):  https://drive.google.com/drive/folders/0BzXybkDrB-KkRUZLdWhzRHpOd3c?usp=sharing

                                                 

TIN VỪA CẬP NHẬT