Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nlphu - Ngày: 7/21/2017 10:07:00 AM
Thông báo về việc xét học bổng tài trợ sinh viên nữ vượt khó của Tổ chức WEAV - Hoa Kỳ, năm học 2017 - 2018


Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/7/2017.

Sinh viên nữ đủ điều kiện nộp hồ sơ về văn phòng Khoa.

Truy cập biểu mẫu vào link sau: 

https://drive.google.com/file/d/0B6_9oZqziaC4Z1VqX25pN1V1OXc/view?usp=sharing


TIN VỪA CẬP NHẬT