Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nlphu - Ngày: 9/25/2017 8:23:00 AM
Thông báo về việc tham gia Bảo hiểm toàn diện bắt buộc đối với sinh viên, năm học 2017 - 2018


Đối tượng: Sinh viên chính qui đang học tập tại trường.

Mức phí: 100.000đ/SV/năm.

Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2017.

Hình thức thu phí: Lớp trưởng lập danh sách các bạn trong lớp (điền đầy đủ thông tin vào mẫu danh sách kèm theo), thu tiền và nộp về phòng Công tác sinh viên (gặp Cô Cái Thị Lê Nương).

Link: 

https://drive.google.com/file/d/0B43OPKjNL1TmYm5WSGxzYllRc0U/view?usp=sharing

TIN VỪA CẬP NHẬT