Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nlphu - Ngày: 9/27/2017 10:04:00 AM
Thông báo về việc tổ chức Hội thi tiếng hát sinh viên năm I, năm học 2017 - 2018


1. Đối tượng dự thi: Sinh viên năm I hệ chính quy đang học tại Trường Đại học Đồng Tháp

2. Hình thức thi: Thi hát đơn ca (hát 01 bài), khuyến khích các tiết mục tham gia dự thi có phần phụ họa

3. Hình thức đăng ký: Đăng ký tại Phòng Công tác sinh viên (gặp Cô Lê Nương)

4. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/10/2017.

Link:

https://drive.google.com/open?id=0B43OPKjNL1TmcFBwTC1SaVpwS0k


TIN VỪA CẬP NHẬT