Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: cnduy - Ngày: 11/10/2017 10:32:00 AM
Danh sách sinh viên xét đi thực tập tốt nghiệp ngành sư phạm Toán, năm học 2017 - 2018 (Sinh viên kiểm tra lại)


https://goo.gl/N3ctYR

Sinh viên kiểm tra thông tin, nếu thắc mắc phản hồi lại Thầy Duy.

Thời hạn: từ nay đến hết ngày 20/11/2017.

Sau ngày đó Khoa sẽ chốt danh sách và gửi lên Trường, mọi thắc mắc không giải quyết.


TIN VỪA CẬP NHẬT