Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nlphu - Ngày: 1/15/2018 8:37:00 AM
Thông báo về việc tổ chức buổi đối thoại giữ Ban Lãnh đạo khoa với các lớp sinh viên, năm học 2017 - 2018


https://drive.google.com/file/d/1IN8fdhN0WE-NUNiyXDm6eBjR24S1fwXE/view?usp=sharing

Đối tượng: Tất cả các lớp sinh viên chính quy trong khoa

Thời gian: Thứ năm, 18h30 ngày 18/01/2018 - Địa điểm: Hội trường H1

 


TIN VỪA CẬP NHẬT