Trang chủ | Tìm kiếm:

Người đăng: nvdung - Ngày: 7/23/2013 8:11:00 AM
TS. Lê Minh Cường


LÍ  LỊCH  KHOA  HỌC

Họ và tên:
Lê Minh Cường
Chức vụ:
Giảng viên
Học vị:
Tiến sĩ
Ngày sinh:
1984
Quê quán:
Đồng Tháp
Liên lạc
Email: lmcuong@dthu.edu.vn
Di động: 0945786781

 

1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  • Tốt nghiệp Đại học năm 2007, ngành Sư phạm Toán học, Trường Đại học Đồng Tháp.
  • Tốt nghiệp Cao học năm 2011, chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán, Trường Đại học Vinh.
  • Nhận học vị tiến sĩ (25/7/2017), chuyên ngành LL&PPDH bộ môn Toán, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 2. CÁC LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU GIẢNG DẠY

  • Chuyên ngành nghiên cứu: LL&PPDH bộ môn Toán.
  • Môn học giảng dạy: PPDH môn Toán; Rèn luyện NVSPTX; Ứng dụng CNTT trong dạy học Toán; Nhập môn Toán cao cấp.

 3. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

 3.1. Đề tài, chương trình, dự án KH&CN đã thực hiện

  • Lê Minh Cường, “Dạy học giải bài tập Hình học 10 theo hướng tiếp cận phát hiện”, Chủ nhiệm đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Cơ sở, 2010-2011.
3.2. Sách, giáo trình đã xuất bản
  • Lê Minh Cường (2007), “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Toán”, Bài giảng điện tử, Trang Web của Bộ giáo dục và Đào tạo.
  • Trần Trung (Chủ biên) - Đỗ Văn Cường - Lê Minh Cường (2012), “Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng Toán 11”, NXB. Giáo dục Việt Nam.
  • Hà Duy Hưng, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Ngọc Giang, Lê Minh Cường (2016), "Tuyển chọn đề thi học sinh giỏi THPT môn Toán", NXB ĐHQG Hà Nội.

 3.3. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố

1.   Le Minh Cuong (2011), “Application of theory of innovation in teaching geometry grade 10 with approaching and discovering method”, Proceeding of The 2nd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia, Laos, Malaysia and Vietnam, Vinh University, Vietnam, 11 – 15 October 2011.

2.   Lê Minh Cường (2011), “Khai thác các cặp phạm trù của Triết học duy vật biện chứng trong dạy học Hình học lớp 10”, Tạp chí Giáo dục, Số ĐB  11/2011), tr. 83 – 84, 76.

3.   Lê Minh Cường, Trần Trung (2011), “Kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên Trung học phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, Số ĐB 12/2011, tr. 119 – 120.

4.   Lê Minh Cường, Trần Trung (2012), “Một số nguyên tắc sử dụng phương tiện dạy học trong môn Toán ở trường phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, Số 278, tr. 39 – 41.

5.   Lê Minh Cường, Đặng Thanh Hùng (2012), “Sử dụng phần mềm Geogebra làm phương tiện trực quan trong tình huống dạy học định lý phần phép biến hình”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ hai, Nxb Đại học Huế (03/2012), tr. 624 – 632.

6.   Lê Minh Cường (2012), “Quy trình hình thành kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học cho sinh viên sư phạm”, Tạp chí Giáo dục, Số ĐB, tháng 12/2012, tr. 81 – 82.

7.   Lê Minh Cường, Đỗ Đức Thông (2013), “Thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn Toán ở trường Trung học phổ thông”, Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm Hà Nội, Số ĐB 2013, Vol. 58, pp. 57 – 64.

8.   Lê Minh Cường (2013), “Yêu cầu sư phạm của việc dạy học trong môi trường công nghệ thông tin”, Tạp chí Giáo dục, Số ĐB 08/2013), tr. 112 – 113.

9.   Lê Minh Cường (2015), “Tổng quan các nghiên cứu về rèn luyện kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông cho sinh viên đại học sư phạm”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số ĐB 04/2015, tr.99-102.

10.  Trịnh Thanh Hải, Lê Minh Cường, Đỗ Đức Thông (2015), “Bồi dưỡng năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên toán phổ thông Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, tr.60-63.

11. Lê Minh Cường (2015), “Hệ thống kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học toán ở trường phổ thông”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên toán phổ thông Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, tr.72-81.

12. Lê Minh Cường (2015), “Một số biện pháp rèn luyện cho sinh viên đại học sư phạm ngành toán kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông”, Kỷ yếu Hội nghị NCKH năm 2015 Khoa Sư phạm Toán-Tin, tr.34-42.

13. Lê Minh Cường, Nguyễn Thụy Phương Trâm (2015), “Tổ chức dạy học phân hóa môn toán ở trường phổ thông”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục,  Số 118, 06/2015.

14. Lê Minh Cường (2016), “Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm GeoGebra cho sinh viên đại học sư phạm toán trong dạy học chủ đề phép biến hình trên mặt phẳng”, Tạp chí Thiết bị Giáo dục (Số 134 - Tháng 10), tr. 37-40.

15. Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Minh Cường (2016), “Bồi dưỡng kĩ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá kết quả học tập môn Toán ở trường Trung học phổ thông cho sinh viên sư phạm”, Tạp chí Giáo dục (Số đặc biệt - Tháng 10), tr. 108-111,107.

 

(Cập nhật 7/2017)XEM THÊM


TIN VỪA CẬP NHẬT